22دسامبر/18
مخزن 4000 لیتری افقی پلی اتیلن 3 لایه

مخازن پلی اتیلن زیرپله

مخزن زیرپله ۱۰۰۰ لیتری پلی اتیلنی در دو نوع تک لایه ( بی رنگ ) و سه لایه تولید می شود . در مخزن سه لایه به دلیل وجود یک لایه تیره رنگ امکان نفوذ نور آفتاب به داخل مخزن آب وجود ندارد

Read More...