Tag Archives: فوم پلی اتیلن

فوم پلی اتیلن

یکی از مسائل و مشکلات عمده ای که در ساختمان ها به چشم می خورد و اکثریت مردم با آن ها درگیر می باشند مشکل نم و رطوبت می باشد که گاهی خسارت هایی نیز به ساختمان ها و سازه ها وارد می کند . از این رو یکی از راه کار هایی که می توان با این مشکلات مبارزه کرد عایق کاری رطوبتی می باشد .

مواد پلی اتیلن کوتینگ

مواد پلی اتیلن کوتینگ

مخازن پلی اتیلن دارای ویژگی ها و خصوصیت هایی است که در زیر به آن ها اشاره شده است…