Tag Archives: مخازن آب پلی اتیلن در اصفهان

فروش مخازن آب پلی اتیلن در آبادان

مخزن آب پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن در اشکال مخزن عمودی ، مخزن افقی ، مخزن زیر پله ای ، مخزن قیفی ، در ابعاد متنوع و احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری